...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަތްގަނޑު އެތެރެއަށްލުން
"ދަތްގަނޑު އެތެރެއަށްލުން" މަޖާޒު:
ވާހަކަ ދައްކަދައްކައި އިނދެފައި ކުއްލިއަކަށް ތައްބައްދައިގެން އިންނަން ފެށުމުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަތްގަނޑު އެތެރެއަށްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ