...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަތްޕިލާ
ނ.
އިންސާނުންނާއި ޙައިވާނުންގެ އަނގައިގެ ތެރޭގައި ހުންނަދަތްބަރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްރީތި . އިދިފުށަށްދަމާބަލި . އިސްއެރުން . މަރޮދަޅޮ . ފަޅޯދަތްޕިލާ . ފޭރާދަތް . ދަތްކުނޑިވިކުން . ދަތްފުކުރޮނޑު . ދަތްޕިލާޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ