...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަތްޖެހުން
މ.
(1) ދަތްހަރުކުރުން.
(2) ދަތްޕިލައެއް ހަދައި އަނގައިގައި ހަރުކުރުން.
(3) ކާބާވަތުގެ އެއްޗެއްގައި މީދާފަދައެއްޗެއް ދަތްޖެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ