...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަލުބޭރުންޖެހުން
މ.
މަޖާޒު:
(1) ތިމާޔާ ނުބައްސާ ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ ވާހަކައެއްގެ އެތެރެއަށް ވަދެގަތުން.
(2) މަތިންބައިން ޖެހިގެން މީހަކާ ހިތާވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެލެބޭރެންޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ