...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަގަނޑު
އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކޮށްއުޅޭ ބަރު މަޢުދަނެއް.
މިނަގަނީ ބިމުންނެވެ.
މިއީތެތްވައިގެތެރޭގައި ދަބަރުޖަހާއެއްޗެކެވެ.
ދަގަތްފާނަށް ދަމާ މަޢުދަނެކެވެ.
(2) ވަޅުޖަހަން ދަގަނޑުން ހަދައިފައި ހުންނައެތި.
(3) ނއ.
ދަގަނޑުން ހަދައިފައިވާ.
(4) ނއ.
އާދަޔާ ޚިލާފަށްހަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންދަރު . ހާކާލާފަތް . ހިއަރިންޖެހުން . ހިލިހިލާ . ހިޔަރިން ޖެހުން . ނަގިލި . ނޭޒާ . ރާތާގާބަރި . ރޭލުއެޅުން . ރޭލުދަގަނޑު . ބަންބުޑި . ބަންދު . ބަޓޭލި . ބިލެތްތަޅާވަން . ބިޑި . ބިޑިއެޅުން . ބޮޅުވޮށި . ބޯކު . ކަށިހަތިޔާރު . ކަށިނަރު . ކަނބުރު . ކަނބުރުއުނދުން . ކަނބުރުގެ . ކަންއިލި . ކަކުނި . ކައިދާ . ކައިދާ އެޅުވުން . ކަސްދައި . ކިރުނު . ކުނޑި . ކެފުން . ކޭނހި . ކޭޓު . އަރުގޯލަ . އަޅިއުނދުން . އަފުނޯސްކަށި . އަދަރަކީދަގަނޑު . އަތުމަސައްކަތް . އިސްކަރާބު . އިސްފިރޭނު . އުންޑަ . އުޅުނބުދިޔަ . އުދަލި . އުލުބޭންދުން . އެކަތަ . ވަޅި . ވަޅިތެޅުން . ވައިރު . ވައިރުބުރުސް . ވިދުފިލާގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ