...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަގަނޑުކެނޑި
ނ.
ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެއްޔެއް.
މިގަސް ވައްތަރުވާނީ ވަށްފުފުޅިގަހާއެވެ.
މިގަހުގެ ފަތުގައި ތުނޑު ހުންނާނެއެވެ.
މިގަހުގެ ފަތުގެ ދިޔަ ޖަހައިގެން ދަގަނޑު ފީކުރާބޭސް ހަދާކަމަށްވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ