...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަގަނޑުފެން
ނ.
ބޭހަށް ބޭނުންކުރުމަށް ޚާއްޞަގޮތަކަށް ނަގާފެން.
މިއީ، ދަގަނޑުދޮންކޮށްފައި ފެންއެއްޗެއްގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި އަށް ހިނދެންދެން ފެނުޖަހައިގެން ތައްޔާރުކުރާ ބޭސްފެނެކެވެ.
މިހަދަން ބޭނުން ކުރަނީ ތާސްދަގަނޑެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ