...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަސްކިއުން
އިހުގައި އެދުރުގެއިން ޤުރުއާން ކިޔަވައި އުޅުނުއިރު ޤުރުއާން ކިޔަވާ ނިޔާކުރުމުންﷲ މާފިއްސަމާވާތި ދަލީލުން ފެށިގެން އާމަނަށްރަސޫލު ދަލީލުގެ ނިޔަލަށް ނުބަލައި ކިޔެވުން.
މިކަން ކުރަނީ އެދުރުމީހާގެ ކުރިމަތީގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ