...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަސްކުރުން
މ.
(1) އުނގެނުން.
(2) ދެނެގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތުދަސްކުރުން . ހިތްގައުކަން . ކިއެވުން . އުނގެނުން . ފިލާވަޅުކިޔުން . ފެންފުމުން . ދަސްކުޅައުން . ދަސްކެރުން . ދަސްކޮށްލުން . ދެނެގަތުން . ތަޖުރިބާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ