...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަޢުވަތު
ނ.
(1) ކެއުމަކަށް ގޮވައިލާ ގޮވައިލުން.
(2) ތަނަކަށް ހާޒިރުވާން ކިޔާ ކިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކިޔުން . އިޖާބަދިނުން . މެހުމާން . ފަނިދިނުން . ފަންޏާދިއުން . ދަޢުވަތުކާޑު . ތަށިމަތިބެލުން . ގޮވިލި . ޖާފަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ