...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަޢުވާ
ނ.
(1) ތިމާގެ ޙައްޤެއް ލިބިގަތުމަށް ނުވަތަ އިންސާފު ހޯދުމަށް އެދޭ އެދުން.
(2) ކަމަކާމެދު ތިމާޔަށް ފެންނަގޮތް ގަދަކޮށްފައި ބުނާ ބުނުން.
މިސާލު:
އެނާ ދަޢުވާ ކުރަނީ އޭނާއަކީ ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ޝާޢިރު ކަމުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަހީނު . ކަހީނުކަން . ދަޢުވާ . ދަޢުވާލިބޭމީހާ . ދަޢުވާކެނޑުން . ދަޢުވާއުފުލުން . ދަޢުވާވެރިޔާ . ދަޢުވާލިބުން . ޙުކުމް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ