...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާ
ނުވަތަ ހަދައިފައިވާ އެއްޗެއް.
(2) މައުދަނީ ފަށްތަކުން ގޮޅިގޮޅިޔަށް ވާގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެހި.
(3) ގައިގެހަމުގައި ހުންނަ ލޯވަޅުތަކުން ނުކުންނަފެން.
(4) (ޏ..) ފުނޑާ ދައި.
(5) (ގ.) ދޯ.
(6) "ދިއުން" މިބަހުގެ ވާކަން.
(7) ދާވުން މިބަހުގެ ނަން އިތުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާނީހަދިޔާ . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާނީލިޔުން . ހަނދުކޭތަ . ހަނދުމަ . ހަނދުމަނެތުން . ހަނދުމަކުރުން . ހަނދުމަވުން . ހަނދޭގިރި . ހަނގުރާމަބިން . ހަނޑަސް . ހަނޑުލުފުށް . ހަނާ . ހަނާކުރިމަސް . ހަނިވުން . ހަނު . ހަނުތެޅުން . ހަން . ހަންކަނޑައިލުން . ހަންގަނޑު . ހަންޑިކަންފަތް . ހަންޑިކެކުރި . ހަންޖެހުން . ހަރިންމަ . ހަރީރާ . ހަރު . ހަރުބީ . ހަރުބީކާފަރުން . ހަރުމުދާ . ހަރުފަވިހަ . ހަރުފަދުލި . ހަރުލައިހުރުން . ހަރޮށި . ހަބަރުގަސް . ހަކަވެޅާ . ހަކަތަ . ހަކުރުފޮނި . ހަކުރުދަތުރު . ހައިކަފުޅު . ހައިވުން . ހައިޑައިނި . ހައިޑުރޯއިލެކްޓްރިކު . ހައިޑުރޯގުރަފީ . ހައްދަށް އެރުން . ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުން . ހައްދޫކަނޑުފަނިގޮޅާ . ހައްތި . ހަވަރުގޮވައިލުން . ހަވާ . ހަވާނަފުސު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ