...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާނޑު
ނ.
ކުޅިޖަހާއިރު އެއްފައި މައްޗަށް ޖެހިލައި އަނެއްފައި ފަހަތަށް ދަމައިލައިގެން މީހާ ކުރިޔަށް ޖެހިލައިގެން އޮންނަ އޮތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަސްފަރީގައި ހިނގުން . ކަކާރަ . ކަކާރަނެގުން . ކޮރުދެމުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ