...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާނާ
ނ.
(ސ.) ފުއްޕުކަށް ހުންނަގޮތަށް ފާރުގައި ސިމެންތި ޖަހާއިރު ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތްހިނި . ބުޅަލުހަނގުރާމަ . ކާލަނގަ . ކުރުސި . ގަރަހިތަ ހަނދާން . ސިކުނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ