...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާނި
ނ.
ވަޅުވަޅުން ފެންނެގުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިބޭނުންކުރަނީ ދަނޑިއެއްލައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާރިހި . އަތްދާނި . އާމަރި . އުނބުދާނި . ފެންފުރުން . ފެންދާނި . ދާނިބޯ . ދާނިއާ . ދާނިދަނޑި . ދާނިދަންޑާ . ތަލަކުންފެންޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ