...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާންމަތީވަޅުކޮޅު
ނ.
ހަދިޙަސަން ރަސްގެފާނުގެ ގައިކޮޅުން ދިލަކޮޅުނަގަން ފެށީމާފެން އަޅަން ބެހެއްޓިކަމަށް ބުނެވޭވަޅު ކޮޅު.
މިވަޅުކޮޅު ހުންނަނީ ގަނޑުވަރުތެރޭގައި ހުންނަ ފާރަވެރިންގެ ދޮރޯށީން އެތެރެއަށް ވަންނަ އިރު ވާތްފަރާތުގައި ކިޔެވެނި ބޭކަލުންގެ އަށީގެ ކުރިމަތީގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދާންމަތީވެޔޮކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ