...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާންމަތީވެޔޮކޮޅު
ނ.
ހަދިޙަސަން ރަސްގެފާނުގެ ގައިކޮޅުން ދިލަކޮޅު ނަގަން ފެށީމާފެން ފޮދު އަޅަން ކޮނުނުކަމަށް ބުނާވެޔޮ ކޮޅު.
މިވެޔޮ ކޮޅުއޮންނަނީ ދާންމަތީވަޅުކޮޅުގެ ދެކުނުން އެވަޅުކޮޅާ ވަރަށް ކައިރީގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ