...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާންދެން
ނާއި ތަނުގެ ގޮތުން ކަންވެ ނިމޭ ހިސާބު ބަޔާންކޮށްދޭ އަކުރެއް.
މިސާލު:
ފަތިސްވެއްޖައުމަށް ދާންދެން.
(2) ރައްދުވާ ފަރާތްތައް، ބައިވެރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
މުސްކުޅިންނާއި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދީންނަށް ދާންދެން ތިބީ އަތިރިމައްޗަށް ނުކުމެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޯދަ . ވާރުއޮޑީދަތުރު . ފިލައިންކިޔެވުން . ދަންދެން . ދާންދެން . ދެންދެން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ