...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާރަ
ނ.
(1) ކައިރިފަށް (2) ދެއަރިމަތިގުޅޭތަން .
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންގާޅުފޮށި . ބަރުފޯސް . ކަނޑޫވަޅި . އައްތަވާ . އައްތަވާޅި . އަތަވަނި . އަތާނަ . އެއްތެޔޮކަހާވަޅި . ވޮށިދާރަ . މެޅުން . ދާރަވުން . ދާރަވެރިކަން . ދާރަމެޅުން . ދާރަފަށް . ދާރާވެރި . ތިނައަރިފީރު . ތިންއަރިފީރު . ގުދަން . ސަލާމަތްދާރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ