...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާރަވެރި
ނއ.
(1) އުޅުންތެރި.
(2) ބޭނުމެއް ހިފިދާނެ ކޮންމެ އެއްޗެއް ފަހަށް ރައްކާކުރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދާރަވުން . ދާރަވެރިކަން . ދާރާވެރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ