...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާބިހި
ނ.
ހަށިގަނޑުގައި ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުންނަގާ ކުދިކުދި ބިހިތަކެއް.
މިބިހިނެގުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގައިހިރުވައި ކަހާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނެރަފޫ . ގިނިބީހު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ