...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާއިންކަނބާ
ދިވެހިތަޚުތުގައި ސައްބީސް (62) ވަނަޔަށް ރަސްކަންކުރެއްވި ރަނިކަމަނާ.
މިކަމަނާއަކީ އައްސުލްޠާނު މުޙައްމަދުލް މާކުރަތީގެ ދަރިކަނބަލެކެވެ.
ރަނިކަންކުރެއްވީ 4831މ.
އިން 8831މ.
އަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ