...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާއިމީ
ނއ.
(1) ދެމިހުންނަ.
(2) އަބަދަށް.
(3) ވަގުތީ މި ބަހުގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުކުޅެދުން . ނުކުޅެދޭމީހާ . ބަލިހެލުން . ކަށިވިދުރި . ކަރަންޓުލުން . ކަފުޖެހުން . ވަގުތީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ