...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާއޮއްބުން
މ.
(1) މަސްހިފާއިރު، ދަލުގެ ދަށުކުރެވިއަޑީގައި ޖެއްސުން.
(2) ގައިން ހިއްލާ ދާ އޮބޭނެގޮތް ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ