...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާވަނި
ނ.
(1) ހެދުމުގެ ފުރަގަހުގެ ފަސްބައި.
(2) ހެދުމުގެ ފުރަގަހުން ހަރުކޮށްފައި އޮންނަ ދިގު ފޮތިގަނޑު.
(3) ބޮޑެތިމަސްމަސް އޮޑިޔަށް ނަގަން އަޅުވާ ބުޅިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އާވަނިގަނޑާ . އުއްދަނޑިބޯންދިނުން . ދާވަނިކޮޅުހިފުން . ދާވެނި . ދާވެނިގަނޑަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ