...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާވައިލުން
(1) ރިޔަލުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު އަރިކޮށްލައިފައިދާ ދިއުމުގައި ދަށްކިބާ މަތިކަންމަތިން ފެންއެރުން.
މިސާލު:
އެދޯނިއެދަނީ މަތިކަންދާވާލައިފައެވެ.
(2) ލަކުޑިގަނޑެއް ކީހަން ކީސް އަޅައިލުން.
(3) ސަމާސާ ގޮތުގައި އަނެކަކާ ދިމާކޮށްލުން.
(4) އަޅައިގަނެގެން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ