...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާވުން
މ.
(1) މިލަވުން.
(2 (ޏ) އެއްޗެއް ތަނެއްގައި ހުރެ ހަލާކުވެ ދިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަފާވުން . ނެރުފާހަގަ . މަންފާވުން . މިލަވުން . މީޒާންވުން . ފުރާނަދިނުން . ދާ . ތަޢުބީރުވުން . ތެދުވުން . ތޮފަރި . ލަނިވުން . ލާބަވުން . ގޯސްވުން . ޖާނުދިނުން . ޚަލާޞް . ޤުރުބާންވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ