...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާފަރާ
ނ.
(1) އެއްޗަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބުނަނުދީ އެއެއްޗެއްގެ ވަށައިގެންލާ ފަށަލަ.
(2) އެއްޗެހި ސަލާމަތްކުރުމަށް ދޭއްޗެއްގެ ދެމެދަށްލާ ހުރަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރަސް . ކަށިމަތި . ކަށިމަތިއެޅުން . ކާލަނގަ . ކޭބަލް . އަތްދޮށް . އުޑުވިލާ . ވާގަނޑު . ދާފަރާސް . ސޯޓުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ