...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާފޮތި
ނ.
(1) ކުދިލޯވަޅު ހުންނަގޮތަށް ވިޔެފައި ހުންނަފޮތި.
(2) މަދިރިގެ ފޮތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަވެލި . ލޭސްފޮތި . ގޮޅިފޮތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ