...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާދި
ތ.
(1) ކަންހިނގި ވަގުތުގެ ކައިރިކަން އަންގައި ދިނުމަަށް ބޭނުންކުރާ ބަހެއް.
މިސާލު:
(ހ) އޭނާ ދާދި އަވަހަށް އަތުވެދާނެ.
(ށ) އޭނާ ނިޔާވީ ދާދި މިދާކަށް ދުވަހުއެވެ.
މިސާލު:
ނިސްބަތުން މަދުކަން ދެއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ ބަހެއް މިސާލު:
ލިބުނީ ދާދި މަދު އެތި ކޮޅެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޖަމު . ހުރަސް . ހެހެސް . ރާމެހި . ރުޖޫއަ . ބުލިބުލި . ބުސްކޯޓު . ބޮޑަހަނދި . ބޮޑުހުޅުދޫ މީހުންގެ ވަކިވުން . ކަޑައްތު . އަރިކަނޮޅި . އަލަނާސިބޮލި . އިހަކަށްދުވަސް . އިންދިރާސް . އިރުވައި ވިއްސާރެއެކޭ ހުކުރުހެދުމެކޭ އެއްގޮތެވެ. . އިރުވައިވިއްސާރަ . އިސާހިތު . އިސާހިތަކު . އެކަތިކެހުން . ވަރުކަނދު . ވަދުދޯނި . ވަދުޖެހުން . ވަޙްޝީގޮތް . ވިހާލި . ވިލާތުކުންނާރު . ވޮށިމަސް . މަހާއެޅުން . މަދިރިގެގަނޑޮ . މަގުއޮޅުން . މަސްފަތަފޮޅި . މާގިނިމަސް . މާޗުޕާސްޓު . ފަނާ . ފަރިދުވެލި . ފުށްދީފައިދިއުން . ފެހެނބުރު . ދަމާދައް . ދަތުރު . ދާދި . ދިގުމަގުނެގުން . ދީލަތިކަން . ތަރައްޤީ . ތަޅާއަޅައިފައިދިއުން . ތިރިތިރިން . ތޫފާން . ލައިވަށައިލުން . ގެއްލާފާހަގަ . ޏަމްޏަމުގަސް . ސިއްކަ . ޖީލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ