...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާލަ
ނ.
(1) ބައެއް ދޮރޯށީގެ އެތެރެ ފަރާތުގައި ދޮރޯއްޓާއި ގުޅިގެން ހަދައިފައި ހުންނަ ހަނިދިގުއަށި.
(2) މިސްކިތަށް ވަންނަ ދޮރުގެ ދެފަރާތުގައި ހަނިދިގުކޮށްހުންނަ އަށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައު . ނާ . ބޮނޑިމަސްކާށި . އަށި . އުދަރެސްލިއުން . އެތެރެބޮޑުއަށި . މަޝްވަރާ . ދާލަގަން . ދާލަގަޑޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ