...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާލަބޮޑުއަށި
ނ.
ގަނޑުވަރުތެރޭގައި ހުރި އައްޓެއް މިއަށި ހުރީ ހިއްތަން ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު ވާތްފަރާތުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮނޑިމަސްކާށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ