...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާލި
ނ.
ލަކުޑިގަނޑެއް ނުވަތަ ދަނޑިގަނޑެއް ފަދަ އެއްޗެއް ކޮށާއިރު ނުވަތަ މަށާއިރު އެއިންނެގޭ ބައިބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޖަމު . ބަނޑުރާޅަށްދެމުން . ބޮޑުދާލިޖެހުން . ކޮޅުހަދު . ކޮޅުހޮނދު . ކޮޅުދާލި . އަރަލުންއަރާއެޅުން . އަބުދާލި . އައިސްކޯން . ވަޅިފަން . ފިތްވަކަރު . ދާލިފޮތި . ދެލޮނުމަސް . ތައްތާލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ