...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާލު
ނ.
އަރަބިބަހުގެ އަލިފުބާގެ އަށްވަނައަކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަވުސަރައްކުލުން . ނަފާލުން . ރަޓުވައިލުން . އެރުވުން . ވަރުލުން . މާކުނބުރުވާނި . މާމަ ރުކުން ދޮންފަނެއް . ދަމުނަމާދު . ގަންދައިލުން . ގުނޫތު . ގުގުރި . ގުގުރުން . ޑެރެގީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ