...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާގަނޑު
ނ.
(1) ދަލުގެ އެތިކޮޅެއް.
(2) ހަރުވާޅުގެ ނާޑުވާ.
(3) އިސްތަށިގަނޑު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދަލުން ހަދައި ކައިރިއަށް ރަބަރު ލައްވައިފައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
(4) ކުޅިވަރުކުޅޭ ކޯޓާއި ޓީޓީ މޭޒާއި ގޯލުފަދަ ތަންތާނގައި ދަމާދާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކެކުރި . ރޯނުދާ (ދައު) . ބަޒަބާޒު . ކުނިގަނޑު . ކޮޅުމަތި . ކޮޅުމަތިހެދުން . ކޮޅުމަތިލުން . އަންނަފަށް . ފިޔާދާ . ފިޔާދާގަނޑު . ދައުގަނޑު . ދެއުގަނޑު . ދެއުގަނޑުމޭވާ . ދެލާޑާ . ދެލްމޭވާ . ދެލްގަޑޮ . ގޯލު ދާގަނޑު . ޓެނިސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ