...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާގަނޑުކެކުރި
ނ.
ވެލެއްގައިއަލާ ކުޑަކެކުރިއެއް.
މިހުންނާނީ ބޭރުން ދާގަނޑެއް ލެވިފައެވެ.
މީގައި މީރުވާހަކާއި ރަހައެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކެކުރި . ދެއުގަނޑުމޭވާ . ދެލްމޭވާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ