...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާގީނާ
ނ.
އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ފުރާ ދުއްވާއެއްޗެއްސަށް އަރުވާ ވަކިވަކިއެއްޗެހި.
މިސާލު:
(ހ) ފޮށި.
(2) ތަންމަތި.
(ނ) ޕާރުސަލް.
(ރ) ބަސްތާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދާގިނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ