...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިހަ
ނ.
(1) ދިހައެއް.
(2) ގުނުމުގެ ދިހަވަނަ ޢަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ހަތާވީސް . ހަތްދިހަ . ހަތްތަރި . ހާސް . ހާސްވަޅު . ހިމެރު . ހިޔަ . ހޭޖެހުން . ނަންބަރުދިނުން . ނަވައި . ނަވާހި . ނުވައެއް . ރޮކެޓު . ބަނޑޮފަލި . ބަޔާނަވައި . ބާހަތްތަރި . ބާރަ . ބާރައަނާ . ބާވީސް . ބޮހޮލާ . ބޮޑުޢީދު . ކަނދިމަސް . ކަނދިދުވަސް . ކަކުނިބަލި . ކާނހައްފަލި . ކުދިހަނގުން . އަށާނަވައި . އަށާރަ . އަށާވީސް . އަށުހަތްތަރި . އަށްޑިހަ . އައްޑިހަ . އަސްކަރުންގެ ދަނޑި . އަޟްޙާޢީދު . އަޟުޙިޔާ . އަޟުޙިޔާކަތިލުން . އީދުތެރެ . އެކާހަތްތަރި . އެކާނަވައި . އެކާވީސް . އެވުރޭޖް . އެގާރަ . އޮނަ . އޮނަހަތްތަރި . އޮނައާހި . އޮނަވައި . އޮނަވިހި . އޮނަފަންސާސް . އޮނަތިރީސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ