...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިހަރޯދަޢީދު
ނ.
(1) ބޮޑުޢީދު.
(2) އަޟްޙާ ޢީދު.
(3) ހައްޖުމަހުގެ ދިހަވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތޭރަ ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފާހަގަކުރާ ޢީދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ