...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިހަކެނޑުން
މ.
(ޏ) މުޙައްރަމްމަހާއި ސަފަރުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަސް ދޫކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެހަކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ