...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިހަމޮހުން
މ.
ދިމާވެގެންއުޅޭ ސުންޕާކަމަކުށް ސަލާމަތްވޭތޯ ފަންޑިތަހެދުން.
މިސާލު:
މިއޮއްމަސްވެރިކަން ރަނގަޅު ދުވަސްވަރު މިގޭއޮޑި މަހާނުވާތީ މިހާރު މިއުޅެނީ ދިހަމޮހާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިހަމުހުން . ދެހަމުހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ