...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިހާރަ
ނ.
(ރ) ކަނޑު އޮޅިމަތީގައި މަސް ތިލަވާ ހިސާބު.
މިސާލު:
މިއަދު މަސްބޭނީ ދިހާރު މަތިންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ