...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިހާރު
ނ.
(1) ދިޔަހަރު.
(2) މަސްދޯނިފަހަރުގެ ބުޑުވަކުގައި ކަނޑައިފައި ހުންނަ އުނގުރި ވަޅުގައި ޖަހާ އުނގުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަމަލު . މަސްތުވުން . ދިހާރަ . ދެބަންދިހާރަ . ތަންބީރިއެރުން . ތަންބީރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ