...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިހި
ނ.
ރިޔާއަޅާއިރު ފަރުމާނުގައި ރިޔާއެއްސުމަށް ކުރެވީގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ އެތިފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަޖަމު . ރަޖަމުކުރުން . ބޮނޑިބަތްހިރި . ކަޅުކާވިޔާ . ކޮޅުގައު . އަދުރައި . ވިގުލް . ފަރުމާނު . ފަރުމާނުކުރެވި . ދިހިބަނުން . ދިހިލުން . ދިއްސާ . ލޮނދެހިކާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ