...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިހިދިހިހުރުން
މ.
(1) ކަމަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ބޭނުންވޭވެ ހުރުން.
(2) (ހ ) ދަހިލަވަލަވައި ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ