...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިހުން
ނ.
(1) އަނދިރި ކުލައެއްގައި ދަޅައަޅާ ގޮތަށް ހުންނަ ވިދުން.
(2) ކުލަ ބަދަލުވާގޮތަށް ހުންނަ އޮފު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނބުޅު . ރަތްޖަޑާ . ބަބުރުލޯފިނދު . ކަފާޅަ . ކުރިބެދުން . ކުކުޅުމާދޫނި . އަރަފާތުކޮތަރު . މާބުރު . މާބުރުމެހި . މާބުރުފިޔަކުލަ . ދޮންނޫފާނަ . ގަލަދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ