...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިހުންކުލަ
ނ.
(1) އަނދުންކުލައިގެ ގަދައޮފު ކުލަ.
(2) ގަދަނޫކުލައިގެ ވަންނި ކުލަ.
(3) ކަޅުކަން ގަދަވެގެން އަރާއޮފުކުލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަބުރުލޯފިނދު . މާބުރު . ދޮންނޫފާނަ . ގަލަދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ