...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިނި
ނއ.
(ބދ) ސަލާމަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގޮނެއް ދިނިއްޔާ މަލާފަތެއް . ސަލާމަތްހޯދުން . ސަލާމަތްވެގަތުން . ޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ