...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިރި
ނ.
ހަވާދުގެ ބާޥަތެއް މިހުންނަނީ ދަވިއްގަނދަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ކުދިކޮށް ހިމަކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކުރިމަސް . ހަންދަ . ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަވާދު . ހަމަވައި . ހަމަދުވެލި . ހަތްތެލި . ހަލަނި . ހަޔާތް . ހާލިނެގުން . ހިކަނދި . ހިތިދަމުއި . ހިތުނެތްގޮތް . ހިލަވާލި . ހިޔަނި . ހިޔަނިއެޅުން . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހުރެ . ހުއިފަތުމަސް . ހުދުމަދިރި . ހުދުފުށްވުން . ހެފުން . ހެލަނި . ހެލެނި . ހޮނޑު . ނަށާމައު . ނާރިގުފާނަ . ނިމޭހިނިމެދިރި . ނުރަމަދިރި . ނުމިއެނުދިރި . ނޫމަސްހިބަރު . ނެގެޓިވު . ރަށް . ރަށްފުށުއުޅުން . ރަށްފުށުގޮތް . ރާވެރިމަސް . ރޫޙު . ރެކީ . ރޭކަނު . ރޭކަނުވުން . ރޭފާން . ރޮލުން ކެއުން . ރޯނާވުން . ރޯނާމަދިރި . ބަނޑުބޭސް . ބަނޑުފުރާނަ މުއްތިކުރުން . ބަނޑުފުރާނަމުއްތިވުން . ބަކަމޫނު . ބައްކަޅެޖެހުން . ބައްކަޅެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ