...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިރިހަނޑޫ
ނ.
ހަނޑުލުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ހުދުކޮށް ހުންނަ ކޯރާ ހަނޑުލަށްވުރެ ފުށް ހިމަ ހަނޑުލެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިރިހަނޑުލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ